MATEŘSKÁ SPOLEČNOST

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice. Zároveň je největším podnikatelským subjektem v Karlovarském kraji. Hlavními výrobky společnosti jsou elektrická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty vznikající při tlakovém zplyňování uhlí. Společnost je dlouhodobě angažována v oblasti úpravy pevných paliv a jejich energochemické přeměny na ekologicky čisté či přijatelné energie a paliva. V tomto oboru je pozitivně hodnocena v evropském i světovém měřítku.

Akciová společnost Sokolovská uhelná je dnes moderní energetickou organizací, která ve dvou elektrárnách vyrábí 3 500 GWh elektrické energie a zásobuje obyvatelstvo Karlovarského kraje včetně průmyslu teplem v množství cca 2 miliónů GJ za rok z celkově vyrobených více než 10 milionů GJ. Významnou měrou se v této oblasti odrazila především výstavba vlastní paroplynové elektrárny ve Vřesové v roce 1995, která dodnes patří k nejmodernějším špičkovým zdrojům svého druhu v Evropě.

Společnost se dlouhodobě aktivně hlásí k systémové ochraně životního prostředí. Je tak jednoznačně největším investorem v oblasti ekologie v regionu a dlouhodobě patří i ke špičkám v rámci České republiky.

Sokolovská uhelná má v oblasti výroby a obchodu s energiemi mnohaleté zkušenosti. Historie společnosti, která zpracovává nerostné bohatství naší krajiny se začala psát již v roce  1960,  a v  v lednu 1994 byla založena samotná akciová společnost.